Algemene voorwaarden

Service Voorwaarden

1. Reikwijdte

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze online shop. Ons
Online shop is uitsluitend gericht op consumenten.
Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat met als doel de overwegend noch hun commerciële noch hun zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon. Een persoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het aangaan van een Juridische transactie in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit werkzaam is.

2. Contractpartner, Sluiten van contract, Correctie opties

Het koopcontract wordt gesloten met YILBA GBMH. De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod; maar een vrijblijvende online catalogus. U kunt onze producten eerst vrijblijvend bekijken en in de winkelwagen zetten, uw gegevens en de bestelling controleren  en corrigeren voordat u de bestelling bindend maakt. U kunt ook de bindende bestelling en uw gegevens alsnog corrrigeren op elk moment door de juiste knop te gebruiken in het bestelproces en door gebruik te maken van de toelichting voor de correctiehulpmiddelen.

Door te klikken op de bestelknoppen geven u een bindend aanbod over de goederen en artikelen in de winkelwagen die door u zijn geselecteerd. De ontvangst van uw bestelling wordt per e-mail bevestigd, direct na het versturen van de bestelling.

Wij accepteren uw bod binnen twee dagen door een acceptatieverklaring af te geven in een aparte e-mail of indien van toepassing, de betalingstransactie dat door onze dienstverlener of de geselecteerde betalingsdienstaanbieder wordt uitgevoerd.

De uitvoeringstijd van de betalingstransactie is afhankelijk van de respectievelijk de door u  geselecteerde betaalwijze (zie onder "Betaling"). Het is wel relevant voor u om te weten, welke alternatieven en betaalwijze u gebruik van maakt.

3. Contracttaal, contracttekstopslag

Beschikbare taal/talen voor het sluiten van het contract: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans, Pools
We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden naar u toe in tekstvorm. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

4. Leveringsvoorwaarden

Verzendkosten worden toegevoegd aan de vermelde productprijzen.
Meer informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.
Wij bezorgen alleen per post. Zelf afhalen van het product is helaas niet mogelijk 

5. Betaling

De volgende betaalmethoden zijn algemeen beschikbaar in onze online winkel

Beschikbare Opties:
Betaling vooraf
Als u vooraf de betaalmethode selecteert, geven wij u onze bankgegevens door
aparte e-mail en bezorg de goederen na ontvangst van betaling.

Kredietkaart

In het bestelproces vul je je creditcardgegevens in. Je kaart is direct beschikbaar
in rekening gebracht na het plaatsen van de bestelling.

SEPA-incasso

Door de bestelling in te dienen, geeft u ons een SEPA-incassomachtiging. Over de
Wij informeren u ten minste één bankwerkdag op de datum van de debitering
Vooraf informeren (zogenaamde vooraanmelding). Een bankwerkdag is elke werkdag
Met uitzondering van zaterdagen, nationale feestdagen en de 24e, en op 31 december van elk jaar.

PayPal, PayPal Express

Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. enz. Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("PayPal"), dan moet bij PayPal geregistreerd zijn met uw legitimatie-identificatie en uw toegangsgegevens en vervolgens kunt u de betalingsoverdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt uitgevoerd via PayPal onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling. U ontvangt nadere informatie in het bestelproces.

PayPal Plus

In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. en Cie,
S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal") bieden wij u de volgende betalingsopties als PayPal-services. Hieronder is niets vermeld of anderszins gereguleerd. Voor de betaling via PayPal Plus is geen registratie bij PayPal vereist. Meer informatie over de betreffende betalingsoptie ontvangt u in de bestelproces.

PayPal

Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u geregistreerd zijn bij PayPal,  met uw legitimatie-identificatie en uw toegangsgegevens. Vervolgens kunt u de betalingsoverdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt door PayPal uitgevoerd onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling.

Creditcard via PayPal

Uw kaart wordt door PayPal belast nadat de goederen zijn verzonden.

Automatische incasso via PayPal

Voor betaling via automatische incasso via PayPal is een adres- en kredietcontrole vereist, uw gegevens worden vooraf rechtstreeks naar PayPal verzonden. Met bevestiging van de betaalopdracht geeft u PayPal een machtiging voor automatische incasso. Over de datum van de rekeningafschrijving u wordt hierover geïnformeerd door PayPal (zogenaamde pre-notificatie). De rekening kosten worden zichtbaar voordat de goederen worden verzonden.

Koop op rekening via PayPal

De aankoop op rekening via PayPal vereist een adres- en kredietcontrole vooraf en wordt rechtstreeks naar PayPal verzonden.

Klarna
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen
46, 111 34 Stockholm, Zweden (“Klarna”) bieden wij u het volgende aan betalingsmogelijkheden. Betalen via Klarna is alleen mogelijk voor consumenten. Tenzij hieronder anders geregeld, is betaling via Klarna mogelijk na een succesvolle adres- en kredietcontrole en het wordt rechtstreeks naar Klarna verzonden. Meer informatie over de betreffende betalingsoptie ontvangt u in de Bestelproces.

Koop op rekening via Klarna

Het factuurbedrag is verschuldigd 30 dagen na verzending van de goederen en ontvangst van de Rekening.

Klarna-creditcard

In het bestelproces vult u uw creditcardgegevens in. Uw kaart gaat rechtstreeks door naar Klarna en u krijgt factuur direct na het plaatsen van de bestelling. Een adres en Kredietcontrole in dit geval is niet van toepassing.

Klarna automatische incasso

U geeft Klarna een SEPA-incassomachtiging. Klarna informeert u over de datum van de afschrijving (zogenaamde vooraanmelding). De rekening wordt gedebiteerd nadat de goederen zijn verzonden.

  1. Eigendomsvoorbehoud
    De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling.
  2. Garantie en garanties

7.1 Aansprakelijkheid voor gebreken

De wettelijke aansprakelijkheidswet voor gebreken is van toepassing.

7.2 Garanties en klantenservice

Informatie over eventuele aanvullende garanties die van toepassing kunnen zijn en hun exacte details

De voorwaarden vindt u per product en op speciale informatiepagina’s

in de onlinewinkel.

  1. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS)

klaar, die u hier kunt vinden. Om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor a

Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om op te treden als arbitragecommissie voor consumenten.

Algemene voorwaarden opgesteld met de juridische copywriter van Trusted Shops