Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych jest:

YLIBA GMBH
Fuggerstr. 2
41468 Neuss,Niemcy

E-mail: kundenservice@cipoandbaxx.fashion

Telefon: +49 2131 2988900

Cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszym sklepem internetowym. Ochrona twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo informujemy o sposobie postępowania z Twoimi danymi.

1. Uzyskaj dostęp do danych i hostingu

Naszą stronę internetową można odwiedzać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdym wywołaniu strony internetowej serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, adres IP użytkownika, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych a usługodawcą wnioskującym (dane dostępowe) i dokumentuje połączenie. Te dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszania naszej oferty. Służy to ochronie naszych nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów polegających na prawidłowym przedstawieniu naszej oferty zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 litera f RODO. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte nie później niż siedem dni po zakończeniu Twojej wizyty na stronie.

Hosting

Usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania na nasze zlecenie. O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono inaczej, wszystkie dane dostępowe i wszystkie dane zebrane w formularzach dostępnych na tej stronie internetowej są przetwarzane na ich serwerach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Nasi usługodawcy znajdują się i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach, dla których Komisja Europejska określiła odpowiedni poziom ochrony danych: Kanada Nasi usługodawcy mają siedzibę i/lub korzystają z serwerów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach poza UE i EOG. W przypadku tych krajów Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

2. Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy i kontaktu

2.1 Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy

W celu realizacji umowy (w tym zapytań i rozpatrywania istniejących roszczeń z tytułu rękojmi i roszczeń z tytułu niewykonania świadczenia oraz ustawowych obowiązków aktualizacyjnych) zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO gromadzimy dane osobowe, jeśli podasz to do nas w ramach dobrowolnego złożenia zamówienia. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w tych przypadkach dane są nam potrzebne do realizacji umowy i bez ich podania nie możemy wysłać zamówienia. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych, w szczególności przekazywania naszym usługodawcom w celu realizacji zamówienia, płatności i wysyłki, można znaleźć w poniższych częściach niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Po zakończeniu umowy Twoje dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po okresach przechowywania danych podatkowych i handlowych zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 litera c RODO, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na dalsze wykorzystanie twoich danych w zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

2.2 Konto Klienta

Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO, decydując się na założenie konta klienta, będziemy wykorzystywać Państwa dane w celu założenia konta klienta i przechowywania Państwa danych do dalszych przyszłych zamówień naszych stronie internetowej. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości na opcję kontaktową opisaną w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub za pomocą funkcji na koncie klienta przewidzianej do tego celu. Po usunięciu Państwa konta klienta Państwa dane zostaną usunięte, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

2.3 Kontakt z nami

W ramach komunikacji z klientami zbieramy dane osobowe w celu obsługi Twoich zapytań zgodnie z art. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy danych do przetworzenia Twojego kontaktu. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Po całkowitym przetworzeniu Twojego żądania Twoje dane zostaną usunięte, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na dalsze wykorzystywanie Twoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

3. Przetwarzanie danych w celu realizacji wysyłki

W celu realizacji umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 litera b RODO przekazujemy Twoje dane dostawcy usług spedycyjnych, któremu zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów.

4. Przetwarzanie danych w celu realizacji płatności

Podczas przetwarzania płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z następującymi partnerami: dostawcami usług technicznych, instytucjami kredytowymi, dostawcami usług płatniczych.

4.1 Przetwarzanie danych w celu przetwarzania transakcji W zależności od wybranej metody płatności przekazujemy dane niezbędne do przetworzenia transakcji płatniczej naszym dostawcom usług technicznych, którzy pracują dla nas w ramach realizacji zamówienia lub instytucjom kredytowym lub wybranemu dostawcy usług płatniczych, o ile jest to jest niezbędne do przetworzenia płatności. Służy to realizacji umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 litera b RODO. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych zbierają dane wymagane do samodzielnego przetworzenia płatności, np. na własnej stronie internetowej lub poprzez integrację techniczną w procesie zamawiania. W tym zakresie obowiązuje oświadczenie o ochronie danych danego dostawcy usług płatniczych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych partnerów przetwarzających płatności i podstawy naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

4.2 Przetwarzanie danych w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatniczych

W razie potrzeby przekazujemy naszym usługodawcom dalsze dane, które wykorzystują wraz z danymi niezbędnymi do przetworzenia płatności jako nasi podmioty przetwarzające w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatniczych (np. fakturowanie, przetwarzanie spornych płatności, wsparcie księgowe) . Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie naszej ochrony przed oszustwami i efektywnego zarządzania płatnościami, które są nadrzędne w kontekście wyważenia interesów.

5. Promocja przez e-mail Newsletter e-mail z rejestracją, śledzenie newslettera za odrębną zgodą

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego biuletynu, wykorzystujemy wymagane do tego dane lub dostarczone przez Państwa oddzielnie, aby regularnie przesyłać Państwu nasz biuletyn e-mailowy na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa w każdej chwili i może nastąpić albo poprzez wysłanie wiadomości do opcji kontaktu opisanej poniżej, albo poprzez link podany w tym celu w newsletterze. Po wypisaniu się usuniemy Twój adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. w tym oświadczeniu. Jeśli wyrazili Państwo również zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. przyszłe kampanie biuletynowe („śledzenie biuletynu”). W celu tej oceny wysyłane wiadomości e-mail zawierają technologie jednopikselowe (np. tzw. sygnalizatory sieciowe, piksele śledzące), które są przechowywane na naszej stronie internetowej. W celu oceny łączymy w szczególności następujące „dane biuletynu” strona, z której żądano strony (tzw. referrer URL), data i godzina połączenia, opis rodzaju używanej przeglądarki internetowej, adres IP komputera wysyłającego zapytanie, adres e-mail, data i godzina rejestracji i potwierdzenia oraz technologie One-Pixel z Twoim adresem e-mail lub adresem IP i ewentualnie unikalnym identyfikatorem. Linki zawarte w newsletterze mogą również zawierać ten identyfikator. Rezygnacja z subskrypcji śledzenia newslettera jest możliwa w dowolnym momencie i może nastąpić albo poprzez wysłanie wiadomości na opisaną opcję kontaktu, albo poprzez link podany w tym celu w newsletterze. Informacje są przechowywane tak długo, jak długo subskrybujesz newsletter.

6. Pliki cookie i inne technologie

6.1 Informacje ogólne

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszego serwisu i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach stosujemy technologie, w tym tzw. pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Niektóre stosowane przez nas pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie).

6.2 Korzystanie z narzędzia Consentmanager firmy AB do zarządzania zgodami

Na naszej stronie internetowej używamy „menedżerów zgody”, aby informować Cię o plikach cookie i innych technologiach, z których korzystamy na naszej stronie internetowej oraz aby uzyskać, zarządzać i dokumentować wszelkie zgody, których możesz potrzebować na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez te technologie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c RODO jest to konieczne do wypełnienia naszego obowiązku prawnego zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO, abyśmy mogli udowodnić Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którym podlegamy. „Consentmanager” to oferta firmy Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Szwecja. Po złożeniu oświadczenia o plikach cookie na naszej stronie serwer sieciowy Consentmanager zapisuje adres IP, przeglądarkę, język i odwiedzaną stronę internetową. Ponadto IP jest przetwarzane w celu ustalenia kraju odwiedzającego. Ponadto stosowane są pliki cookies, które zawierają informacje o zachowaniu Twojej zgody, w szczególności o statusie i dacie wyrażenia zgody. Czas przechowywania danych zależy od ustawień aktywnego użytkownika na naszej stronie internetowej i zostanie usunięty po 2 latach, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. dane wykraczające poza to, co jest dozwolone przez prawo i o których poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

 7. Wykorzystanie plików cookie i innych technologii do analizy sieci i celów reklamowych

Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO, na naszej stronie internetowej używamy następujących plików cookie i innych technologii stron trzecich. Po zakończeniu korzystania przez nas z danej technologii dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat możliwości wycofania zgody znajdziesz w sekcji „Pliki cookie i inne technologie”. Zobacz każdą technologię, aby uzyskać więcej informacji, w tym o tym, jak współpracujemy z każdym dostawcą. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące dostawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

7.1 Korzystanie z usług Google do analizy sieci i celów reklamowych 

Korzystamy z następujących technologii firmy Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Informacje zbierane automatycznie przez technologie Google na temat korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Jeśli Twój adres IP jest gromadzony za pomocą technologii Google, zostanie on skrócony przed zapisaniem na serwerach Google poprzez aktywację anonimizacji adresu IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google i tam skrócony. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej między współodpowiedzialnymi osobami za daną technologię zgodnie z Art. 26 DSGVO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google.

Google Analytics

W celu analizy strony internetowej dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony internetowej) są automatycznie zbierane i przechowywane przez Google Analytics, z którego tworzone są profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. Pliki cookie mogą być używane. Zasadniczo Twój adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o realizację zamówienia przez Google.

7.2 Korzystanie z usług Facebooka do celów analizy sieci i reklamy

Korzystanie z Pixela i Facebooka

Używamy piksela Facebooka w ramach technologii Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook (by Meta)” lub „Meta Platforms Ireland”) opisanych poniżej. Za pomocą piksela Facebooka dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony internetowej na podstawie określonych przez nas zdarzeń, takich jak odwiedzenie strony internetowej lub zapisanie się do newslettera) są zbierane automatycznie i przechowywane, z których za pomocą pseudonimów tworzone są Profile Użytkowników. W tym celu plik cookie jest automatycznie ustawiany przez piksel Facebooka, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, co automatycznie umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas odwiedzania innych stron internetowych za pomocą pseudonimowego identyfikatora pliku cookie. Facebook (by Meta) połączy te informacje z innymi danymi z Twojego konta na Facebooku i wykorzysta je do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony, w szczególności reklam spersonalizowanych i grupowych. Informacje zbierane automatycznie przez technologie Facebooka (przez Meta) na temat korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Jeżeli odpowiadamy za przekazywanie danych do USA, nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka (przez Meta).

 Analityka Facebooka

W ramach Facebook Business Tools na podstawie danych zebranych za pomocą piksela Facebooka na temat korzystania przez Ciebie z naszego serwisu generowane są statystyki aktywności odwiedzających nasz serwis. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o realizację zamówienia przez Facebook (przez Meta). Twoja analiza służy optymalnemu wyświetlaniu i promowaniu naszej strony internetowej.

7.3 Inni dostawcy usług analityki internetowej i marketingu internetowego

Wykorzystanie tagu Pinterest do analizy sieci i celów reklamowych Dane są zbierane i przetwarzane automatycznie Dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony internetowej na podstawie określonych przez nas zdarzeń, takich jak odwiedzenie strony internetowej lub zapisanie się do newslettera) oraz z wykorzystaniem pseudonimowego pliku cookie ID i na podstawie odwiedzanych stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Z zebranych danych tworzone są profile użytkowników z wykorzystaniem pseudonimów. Pinterest połączy te informacje z innymi danymi z Twojego konta Pinterest i użyje ich do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Pinterest i otrzymujemy jedynie statystyki na podstawie tagów Pinteresta. Dzięki temu możemy mierzyć Twoje późniejsze zachowania związane z użytkowaniem w celu analizy strony internetowej i śledzenia zdarzeń, jeśli odwiedziłeś naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy z Pinteresta. Informacje zbierane automatycznie przez Pinterest są zazwyczaj przesyłane na serwer Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między współodpowiedzialnymi podmiotami zgodnie z Art. 26 RODO.

8. Media społecznościowe

Nasza obecność online na Facebooku (by Meta), Twitterze, Instagramie (by Meta), Youtube, Pinterest

Jeśli wyraziłeś zgodę dla odpowiedniego operatora mediów społecznościowych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 świeci i jest przechowywany, z którego tworzone są profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. Można ich używać na przykład do umieszczania reklam wewnątrz i na zewnątrz platform, które przypuszczalnie odpowiadają Twoim zainteresowaniom. W tym celu zwykle używane są pliki cookie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez danego operatora mediów społecznościowych, jak również możliwości kontaktu i przysługujących Państwu praw w tym zakresie oraz możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych dostawców, do których łącza znajdują się poniżej. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w tym zakresie, możesz się z nami skontaktować.

Facebook (firmy Meta) to oferta firmy Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Meta Platforms Ireland”). Informacje zbierane automatycznie przez Meta Platforms Ireland na temat korzystania przez Ciebie z naszej obecności online na Facebooku (przez Meta) są zwykle przesyłane na serwer Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych podczas odwiedzania fanpage'a na Facebooku (by Meta) odbywa się na podstawie umowy między współadministratorami zgodnie z Art. 26 RODO. Więcej informacji (Informacje o danych Insights) można znaleźć tutaj.

Twitter to oferta firmy Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia („Twitter”). Informacje zbierane automatycznie przez Twittera na temat korzystania przez Państwa z naszej obecności online na Twitterze są z reguły przesyłane na serwer obsługiwany przez Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Instagram (by Meta) to oferta firmy Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Meta Platforms Ireland”)

Instagram (firmy Meta) to oferta Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Meta Platforms Ireland”). Informacje zbierane automatycznie przez Meta Platforms Ireland na temat korzystania z naszej obecności online na Instagramie są przechowywane są zazwyczaj przesyłane na serwer Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych podczas odwiedzania fanpage na Instagramie (by Meta) odbywa się na podstawie umowy między współadministratorami zgodnie z Art. 26 RODO. Więcej informacji (Informacje o danych Insights) można znaleźć tutaj.

YouTube to oferta firmy Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Informacje zbierane automatycznie przez Google na temat korzystania przez Państwa z naszej obecności online na YouTube są z reguły przesyłane na serwer firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

Pinterest to oferta firmy Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia („Pinterest”). Informacje zbierane automatycznie przez Pinterest na temat korzystania z naszej obecności online na Pintereście są zwykle przesyłane na serwer Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

9. Możliwości kontaktu i Twoje prawa

9.1 Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa: zgodnie z Art. 15 RODO prawo do żądania informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych w zakresie tam określonym; zgodnie z Art. 16 RODO mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego sprostowania przechowywanych przez nas danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne; zgodnie z Art. 17 RODO masz prawo zażądać usunięcia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, chyba że wymagane jest dalsze przetwarzanie do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; w celu wypełnienia obowiązku prawnego; ze względu na interes publiczny lub jest wymagana do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; zgodnie z Art. 18 DSGVO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile kwestionujesz dokładność danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu; nie potrzebujemy już danych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 RODO; zgodnie z Art. 20 RODO prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do zażądania przesłania do innej osoby odpowiedzialnej; zgodnie z Art. 77 DSGVO prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Co do zasady możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub siedziby naszej firmy.

Prawo do sprzeciwu

O ile przetwarzamy dane osobowe, jak wyjaśniono powyżej, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście wyważenia interesów, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, jak opisano powyżej. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w innych celach, masz prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją przyczyny wynikające z Twojej szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Ciebie z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonywania lub obrona przed roszczeniami prawnymi. Nie dotyczy to przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego. Wtedy nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.

9.2 Opcje kontaktu

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, informacji, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, a także cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, skontaktuj się z nami bezpośrednio za pomocą kontaktu szczegóły w naszym wydawnictwie.

Oświadczenie o ochronie danych utworzone z prawniczym copywriterem Trusted Shops.