Warunki świadczenia usług

Warunki usługi

1 Zakres

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych w naszym sklepie internetowym. Nasz Sklep internetowy skierowany jest wyłącznie do konsumentów. Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu: przeważnie ani ich handlowcy, ani profesjonaliści pracujący na własny rachunek działalność można przypisać. Przedsiębiorca jest osobą fizyczną lub prawną Osoba lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która z chwilą zawarcia Transakcja prawna w wykonywaniu ich handlowych lub samozatrudnionych zawodowych działalność.

2. Kontrahent, zawarcie umowy, opcje korekty

Umowa kupna zostaje zawarta z YILBA GBMH. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, ale niewiążący katalog online, w którym można obejrzeć nasze produkty najpierw bez zobowiązań w koszyku i wpisach przed wysłaniem Popraw wiążące zamówienie w dowolnym momencie poprzez użycie odpowiedniego przycisku w procesie składania zamówienia korzystać z dostarczonych i wyjaśnionych pomocy korygujących. Klikając przycisk Przyciski zamówienia dają wiążącą ofertę dotyczącą pozycji w koszyku zawarte towary. Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone e-mailem natychmiast po wysłaniu zamówienia. Przyjmujemy Twoją ofertę w ciągu dwóch dni do godz wystawiamy oświadczenie o akceptacji w osobnym e-mailu lub w stosownych przypadkach transakcja płatnicza dokonywana przez naszego usługodawcę lub wybranego dostawcy usług płatniczych. z Czas realizacji transakcji płatniczej zależy od odpowiednich wybranej metody płatności (patrz punkt „Płatność”). Odpowiednia dla Ciebie alternatywa zależy od tego, która z wymienionych zdarzenia występują jako pierwsze.

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Dostępne języki do zawarcia umowy: niemiecki, angielski, francuski, holenderski, hiszpański, włoski, polski Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy dane zamówienia oraz nasze warunki w Forma tekstowa też. Możesz zobaczyć tekst umowy w naszym loginie klienta.

4. Warunki Dostawy

Do podanych cen produktów doliczane są koszty wysyłki. Więcej o wysokości kosztów przesyłki dowiesz się w ofertach. Dostarczamy tylko pocztą. Niestety odbiór osobisty produktu nie jest możliwy.

5. Płatność

Następujące metody płatności są ogólnie dostępne w naszym sklepie Sprzedaż: Płatność z góry Jeśli wybierzesz metodę płatności z góry, podamy Ci nasze dane bankowe w osobny e-mail i dostarczyć towar po otrzymaniu płatności. Karta kredytowa W procesie składania zamówienia podajesz dane swojej karty kredytowej. Twoja karta będzie natychmiastowa pobierana po złożeniu zamówienia. polecenie zapłaty SEPA Przesyłając zamówienie, udzielasz nam upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA. O O dacie obciążenia rachunku poinformujemy Cię co najmniej jeden bankowy dzień roboczy Poinformuj z wyprzedzeniem (tzw. pre-notification). Bankowym dniem roboczym jest każdy dzień roboczy Z wyjątkiem sobót, świąt państwowych i 24 I 31 grudnia każdego roku. PayPal, PayPal Express W celu zapłaty kwoty faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. itp Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg („PayPal”), musisz być zarejestrowany w PayPal, zidentyfikować się za pomocą swoich danych dostępowych i potwierdź zlecenie płatnicze. Transakcja płatnicza odbywa się za pośrednictwem PayPal realizowane niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Otrzymasz dalsze informacje w procesie zamawiania. PayPalPlus We współpracy z dostawcą usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg („PayPal”) oferujemy następujące opcje płatności jako usługi PayPal. Niczego poniżej nie podano inaczej uregulowane, płatność za pośrednictwem PayPal Plus nie wymaga rejestracji w systemie PayPal dalej. Dalsze informacje dotyczące odpowiedniej opcji płatności otrzymają Państwo w proces zamówienia. PayPal Aby móc opłacić kwotę faktury poprzez opcję płatności PayPal, musisz być zarejestrowany w systemie PayPal, uwierzytelnić się swoimi danymi dostępowymi i potwierdź zlecenie płatnicze. Transakcja płatności zostanie zrealizowana PayPal realizowany od razu po złożeniu zamówienia. Karta kredytowa przez PayPal Twoja karta zostanie obciążona przez PayPal po wysłaniu towarów. Polecenie zapłaty przez PayPal Płatność poleceniem zapłaty za pośrednictwem systemu PayPal wymaga podania adresu i sprawdzenia zdolności kredytowej z góry i jest wysyłana bezpośrednio do PayPal. Z potwierdzeniem polecenia zapłaty dać firmie PayPal polecenie zapłaty. O dacie obciążenia rachunku zostaniesz o tym poinformowany przez PayPal (tzw. pre-notification). Opłata za konto następuje przed wysyłką towaru. Kup na konto przez PayPal Zakup na konto przez PayPal wymaga adresu i sprawdzenia zdolności kredytowej z góry i jest wysyłana bezpośrednio do PayPal. Klarna We współpracy z dostawcą usług płatniczych Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja („Klarna”) oferujemy następujące usługi opcje płatności. Płatność za pośrednictwem Klarna jest dostępna tylko dla konsumentów. O ile poniżej nie określono inaczej, płatność za pośrednictwem Klarna jest a pomyślnie zweryfikowany adres i zdolność kredytowa, a następnie zostanie wysłany bezpośrednio do Klarna. Dalsze informacje dotyczące odpowiedniej opcji płatności otrzymają Państwo w Proces zamawiania. Zakup na konto przez Klarna Kwota faktury jest wymagalna w ciągu 30 dni od wysłania towaru i otrzymania przesyłki Rachunek jest należny. Karta kredytowa Klarna W procesie składania zamówienia podajesz dane swojej karty kredytowej. Twoja karta przejdzie Klarna pobiera opłatę natychmiast po złożeniu zamówienia. Adres i Kontrola zdolności kredytowej nie ma miejsca. Polecenie zapłaty Klarna Dajesz Klarnie upoważnienie do polecenia zapłaty SEPA. O dacie Klarna poinformuje Cię o obciążeniu (tzw. pre-notification). the Konto zostanie obciążone po wysłaniu towaru.

 

6. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty.

7. Rękojmia i gwarancje

7.1 Prawo do odpowiedzialności za wady Obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady.

7.2 Gwarancje i serwis posprzedażny Informacje na temat wszelkich dodatkowych gwarancji, które mogą mieć zastosowanie, oraz ich dokładnego charakteru Warunki można znaleźć przy produkcie oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

8. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS) gotowy, który można znaleźć tutaj. Aby wziąć udział w procedurze rozstrzygania sporów przed a Nie jesteśmy zobowiązani i nie chcemy działać jako konsumencka komisja arbitrażowa. Ogólne warunki handlowe opracowane z prawniczym copywriterem Trusted Shops