Już teraz EXTRA RABAT! Do 60% taniej na całą zimową kolekcję!

Najlepszy pomysł na prezent 🎁 karta podarunkowa 🎁

Polityka zwrotu kosztów

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres odstąpienia wynosi 14 dni od dnia, w którym kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, otrzymała zakupione produkty.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Yilba Gmbh – Cipo and Baxx, Fuggerstr. 2, 41468 Neuss, Niemcy, kundenservice@cipoandbaxx.fashion, Telefon: 49 2131 2988900) w formie pisemnej (np. wysłane pismo lub wiadomość e-mail) o decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego niżej przykładowego formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać w formie pisemnej informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu 14 dni. 

Konsument odstępując od umowy, otrzyma zwrot wszystkich płatności dotyczących danego zamówienia, w tym koszty dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z zastosowania innego sposobu zwrotu niż wybrany przez nas), nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot zostanie wykonany przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji chyba, że ustalone zostanie inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem zapłaconej kwoty. Możemy odmówić zwrotu kosztów do czasu otrzymania towaru. Towar należy odesłać natychmiast po powiadomieniu nas o odstąpieniu od umowy, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeżeli zwracany towar został uszkodzony przez konsumenta, zostanie on obciążony kosztami uszkodzonego towaru.

Wzór formularza odstąpienia od umowy: 

Do:    Yilba Gmbh – CIPO&BAXX 

Fuggerstr. 2

41468 Neuss, Niemcy,

kundenservice@cipoandbaxx.fashion 

 

Ja  _____________________________________ niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie umowy kupna następującego

towaru ___________________________________________  zamówienie nr_______________

złożone dnia  ________________________ / otrzymane dnia ________________________

Imię i nazwisko konsumenta __________________________________________

Adres konsumenta  ___________________________________________________

Podpis konsumenta ___________________________________________________  (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

Data ______________________

Jeśli konsument sfinansuje umowę pożyczką, a następnie ją anuluje, nie będzie już związany umową pożyczki, pod warunkiem, że obie umowy są powiązane. To dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy jesteśmy jednocześnie pożyczkodawcą lub gdy pożyczkodawca korzysta z naszych usług w związku z finansowaniem. Jeśli w momencie anulowania umowy otrzymaliśmy już pożyczkę, prawa i obowiązki związane z umową pożyczki przechodzą na pożyczkodawcę w odniesieniu do konsekwencji prawnych anulowania lub zwrotu. Aby uniknąć zobowiązań umownych, użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub odstąpić od umowy pożyczki, jeśli posiada również takie prawo. W celu łatwego anulowania, użytkownik otrzyma bezpłatną etykietę zwrotną, którą będzie mógł dostarczyć do odpowiedniego dostawcy w Polsce.

WhatsApp