Polityka zwrotu kosztów

Prawo odstąpienia od umowy.

Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres odstąpienia wynosi 30 dni od dnia, w którym kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, otrzymała zakupione produkty.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Yilba Gmbh – Cipo and Baxx, Fuggerstr. 2, 41468 Neuss, Niemcy, kundenservice@cipoandbaxx.fashion, Telefon: 49 2131 2988900) w formie pisemnej (np. wysłane pismo lub wiadomość e-mail) o decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia. 

Konsument odstępując od umowy, otrzyma zwrot wszystkich płatności dotyczących danego zamówienia, w tym koszty dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z zastosowania przez innego sposobu dostawy niż wybrany przez nas), nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot zostanie wykonany przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji chyba, że ustalono inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem zapłaconej kwoty. Możemy odmówić zwrotu kosztów do czasu otrzymania towaru. Towar należy odesłać natychmiast po powiadomieniu nas o odstąpieniu od umowy, najpóźniej w ciągu czternastu dni. Jeżeli zwracany towar został uszkodzony przez konsumenta, zostanie on obciążony kosztami.

Wzór formularza odstąpienia od umowy: 

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij)

Do:

Yilba Gmbh – CIPO&BAXX 

Fuggerstr. 2

41468 Neuss, Niemcy,

kundenservice@cipoandbaxx.fashion 

Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas umowy (*) kupując następujące Towar (*)/świadczenie następującej usługi (*)

– Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

– Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)

– Adres konsumenta 

– Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

- Data (*) Niepotrzebne skreślić.

Jeśli finansujesz umowę pożyczką, a później odstąpisz od umowy, automatycznie zostanie rozwiązana umowa pożyczki, pod warunkiem, że obie umowy zawarte na podmioty prawne. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy  pożyczkodawcą lub jeśli twój pożyczkodawca jest w związku sfinansował nasz udział. Jeśli my pożyczka na odwołanie już weszło w życie, wkracza pożyczkodawca Stosunek do Ciebie w odniesieniu do skutków prawnych odwołania lub zwrotu nasze prawa i obowiązki wynikające z finansowanej umowy. To ostatnie nie ma zastosowania jeżeli niniejsza umowa obejmuje nabycie instrumentów finansowych (np. papiery wartościowe, waluty obce lub instrumenty pochodne). Czy chcesz w jak największym stopniu uniknąć zobowiązania umownego? Korzystasz z prawa do odstąpienia od umowy, a także odwołujesz Umowa pożyczki, jeśli masz również prawo do odstąpienia od umowy. Zapewnimy Ci bezpłatnie Etykiety zwrotne są dostępne dla Twojego zwrotu.  Wyślemy Ci link do tego etykieta zwrotnej. Polityka anulowania stworzona we współpracy z copywriterem prawnym Trusted Shops