Terugbetalingsbeleid

RETOUREN

Herroepingsrecht

Consumenten hebben dertig dagen herroepingsrecht.

U heeft het recht om dit contract binnen dertig dagen zonder opgave van redenen te herroepen of in te trekken. De herroepingstermijn is dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, in het bezit is van de goederen en/of de goederen heeft aangenomen.

Om gebruik te maken van je ontbindingsrecht moet je ons (YIlba GmbH-Cipo and Baxx, Fuggerstr. 2, 41468 Neuss, Duistland, E-mail: kundenservice@cipoandbaxx.fashion, Telefoon: +49 2131 2988900) binnen de 30 dagen bedenktijd via een duidelijke toelichting (bijvoorbeeld per e-mail of per post) laten weten dat je gebruik wenst te maken van je recht om de overeenkomst te ontbinden. Je kunt hiervoor het bijgevoegde Modelformulier voor ontbinding / herroeping gebruiken.

Om de herroepingstermijn te halen, volstaat het om de kennisgeving over de gebruik het herroepingsrecht voordat de herroepingstermijn van 30 dagen is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die wij van u  hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (exclusief de extra Kosten die het gevolg zijn van het feit dat u een andere wijze van levering gebruikt, dan dat wij hebben gekozen voor de goedkoopste standaard levering die wordt aangeboden). Direct en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de melding is gedaan en wij uw annulering van dit contract hebben ontvangen gaan wij uw geld terugboeken. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen.

Overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht of berekend. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen en/of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de ontvangen goederen heeft geretourneerd.

Afhankelijk van herroepingstermijn van 30 dagen en vanaf de dag waarop u ons heeft geïnformeerd over de herroeping van dit contract, bent u verplicht om binnen de deadline van 14 dagen de goederen in uw bezit, te retourneren en/of te overhandigen. Let op: We accepteren alleen onbeschadigde artikelen die in originele staat verkeren met aangehechte labels. Wij dragen de kosten van de retourzending van de goederen. U hoeft alleen een eventuele waardeverlies van de goederen te betalen na onderzoek van staat van goederen en waardeverlies dat de wijten is aan verkeerde behandeling en onzorgvuldig gebruik van noodzakelijke product voorschriften.

Passen van artikelen

Tijdens de 30 dagen bedenktijd mag je een artikel gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen zodat je dat ook in een winkel zou kunnen doen. Je mag het artikel dus bijvoorbeeld wél passen, maar niet buiten dragen.

Wanneer je een artikel terugstuurt dat door jouw toedoen is beschadigd, is gewassen, de labels zijn verwijderd, een artikel incompleet is of een product andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat je het artikel verdergaand hebt gebruikt dan zoals hiervoor omschreven, dan ben je aansprakelijk voor de door jou veroorzaakte waardevermindering van het artikel. Cipo and Baxx zal deze waardevermindering aftrekken van het aan jou te restitueren bedrag.

 

 

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Naar Yilba Gmbh - Cipo en Baxx, Fuggerstr. 2, 41468 Neuss, Duitsland,         klantenservice@cipoandbaxx.fashion

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons gesloten contract (*) met het volgende aankopen

Goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam consument(en)(*)
– Adres van de consument(en)(*)
– Handtekening van de consument(en) (*), (alleen bij melding op papier)
--Datum (*)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Speciale instructies

Als u dit contract financiert met een lening en het later herroept,
ze zijn ook niet meer gebonden aan de leningsovereenkomst, mits beide overeenkomsten
een economische eenheid vormen. Dit is met name het geval wanneer uw geldschieter inzicht is bij ons en tegelijkertijd u financierde met een lening bij het aankopen van ons product. Als de intrekking is al ingegaan, grijpt uw geldschieter in.

Relatie met u met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of de teruggave onze rechten en plichten onder het gefinancierde contract. Dit laatste is niet van toepassing als het huidige contract de verwerving van financiële instrumenten omvat (bijv.
--effecten, deviezen of derivaten).

Wilt u een contractuele verplichting zoveel mogelijk voorkomen? U oefent uw herroepingsrecht uit en herroept tevens de Lening overeenkomst als u hiervoor ook een herroepingsrecht heeft.

Retour labels

Zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten, zullen wij u gratis voorzien van Retour labels beschikbaar hebben voor uw retourzending. Die sturen we je als volgt toe:
Retourlabel per e-mail. Hiervoor sturen we je een link Retourlabel. U kunt de goederen retourneren in een Parcel shop van de betreffende aanbieder in Duitsland.

Annuleringsvoorwaarden gemaakt met de juridische copywriter van Trusted Shops